Walidacja funkcji PHP zmiany czasu w unix na mysql

Walidacja funkcji PHP zmiany czasu w unix na mysql

PHP zmiany czasu
PHP zmiany czasu

Sprawdzenie ile pozostało dni z czasu zapisanego w formacie uniksowym.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
$dzien = time()-86400;
 $tydzien = time()-604800;
 $miesiac = time()-2592000;
 $dwa_miesiac = time()-5184000;
 
 $zostalo_dni = ($tydzien - time()) / 86400;
 echo $zostalo_dni;
 
 $zostalo_tygodni = ($miesiac - time()) / 604800;
 echo $zostalo_tygodni;
 
$zostalo_miesiecy = ($dwa_miesiac - time()) / 2592000;
 echo $zostalo_miesiecy;
 
 ## zamiana czasu uniksowego na mysql ##
$phptime=1415732293;
echo "
"
.$mysqltime = date("Y-m-d H:i:s", $phptime)."";

Walidacja opisu ze znaczników html nie wszystkich zostawiamy potrzebne, dodatkowo sprawdzamy długość teksu i czyścimy przed zapisem do bazy danych mysql.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
function czysc_opis($post){
   // Sprawdzamy czy teks jest krótszy niż 150 znaków
      if(strlen($post) < 150){
   // pozwalamy na używanie takich znaczników "<p>"
      $post = strip_tags($post, "
</p><p>"
);
   //  filtrujemy dane przed zapisem do bazy danych mysql
        return mysql_real_escape_string($post);
       }else{
       return "Twój opis jest za długi !";
       }
    }

Walidacja numeru telefonu pozostawiając możliwość użycia przerwy pomiędzy liczbami i znaku myślnika.

1
2
3
4
5
function czysctel($tel) {
 // czyścimy numer telefonu i dopszczamy używanie takich symboli + – i przerwa pomiędzy
 // znakami taki format 111 111 111 lub 111-111-111 +48 52 itd. są dozwolone ##
 return preg_match('/^[0-9\+\-\ ]{8,13}$/', $tel);
 }

Walidacja numeru nip i zmuszamy do prawidłowego podania go.

Poprawny format  000 000 00 00 i 000-000-00-00 lub 107-00-00-067

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
function czyscnip($nip) {
 if(!empty($nip)) {
 $waga = array(6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7);
 $nip = preg_replace(array('/\-/','/\ /'), '', $nip);
 if (strlen((int)$nip) == 10) {
 $suma = 0;
 for($i = 0; $i < count($waga); $i++)
 $suma += $nip[$i] * $waga [$i];
 if(($suma % 11) == $nip[9]){
     return true;
   } } }
    return false;
 }

Funkcja php odpowiedzialna za walidacje kodu pocztowego

1
2
3
4
5
6
7
 function czysckodpoczt($kodpocztowy){
   if(preg_match('/^[0-9\-]{5,7}$/', $kodpocztowy)) {
        return $kodpocztowy;
    }else{
        return "Niepoprawny kod";
  }
}

Lub bardziej dokładny z zabezpieczeniem przed Cross-site scripting (XSS)

1
2
3
4
5
6
7
function czysckodpoczt1($kodpocztowy){
    if(preg_match('/^[0-9]{2}-[0-9]{3}$/', strip_tags($kodpocztowy))) {
       return $kodpocztowy;
     }else{
       return "Niepoprawny kod";
   }
 }

Kolejna funkcja, przydatna podczas codziennej pracy z formularzami php filtrująca email, nie zapominajmy tutaj stosując funkcję php, filter_var() o możliwości przeprowadzenia ataku na za pomocą Cross-site scripting (XSS)

1
2
3
4
5
6
7
function czyscemail($email){
    if(!filter_var(strip_tags($email), FILTER_VALIDATE_EMAIL) === false) {
       return $email;
     }else{
       return "Niepoprawny email";
     }
}

Oraz: Funkcja która pozwala zapisać sam adres www bez protokołu np. „http://” także zabezpieczona przed Cross-site scripting (XSS)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
  function czyscewww($www){
    if($url = parse_url(strip_tags($www))){
      if(!$url["scheme"]){
         return $url['path'];
        }else{
        return $url['host'];
     }
       }else{
        return "Niepoprawny www";
      }
   }
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
$www = 'http://www.oskarś.examplę.pl';
 // FILTER_SANITIZE_STRING Zabezpieczenie przed Cross-site scripting (XSS)  drugia flaga
 // walidacja url
 function czyscewww1($www){
    if($www = filter_var($www, FILTER_SANITIZE_STRING, FILTER_VALIDATE_URL)){
       return $www;
     }else{
     return "Niepoprawny www";
   }
}

albo, chyba najciekawsza z tego zestawu, dlatego że obsługuje polskie znaki diakratyczne i nie trzeba się martwić o ataki Cross-site scripting (XSS) choć wszystkie gdzieś mają swoje zastosowanie, obsługuje także subdomeny.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
$www = 'http://www.oskarś.examplę.pl';
$www0  = 'oskarś.examplę.pl';
 $www1 = 'www.example.pl';
 $www2 = 'www.oskarś.examplę.pl';
$www3  = 'oskarś.examplę.pl';
$www4  = 'examplę.pl';
$www5  = ' http://www.examplę.pl';
 
 
// dla polskich domen ze znakami diakratycznymi i zabezpieczeniem przed Cross-site
// scripting (XSS)
function czyscewww2($www){
   if(preg_match('%^((http(s)?://)|([a-z])){2}+([a-ząęćłńóśźż0-9-].?)+([a-z]){2}?$%i', $www,
     $math)){
       return $math[0];
     }else{
      return "Niepoprawny www";
      }
   }

przypis:

http://pl.wikipedia.org/wiki/NIP

Add a Comment