Klasa Uniwersal Import Xml Podczas wykonywania różnych zleceń z plikami .xml napotykałem na problem , który mnie zawsze irytował. Problem polegał na­ tym, że za każdym razem musiałem