Laravel 9 Fille Pierwszą chyba podstawową zaletą stosowania Laravel 9 Fille jest to, że mamy wszystkie pliki zapisane w bazie danych sqlite, co jest dość istotne z punktu