Przedstawiam wam cookie box 18+ łatwy do wdrożenia i zastosowania dzięki Laravel 9.