PHP funkcja dzielenia bez używania znaków

PHP funkcja dzielenia bez używania znaków

PHP funkcja dzielenia
Dzielenie bez znaków

   Jakiś czas temu dostałem do wykonania pewne zadanie. Zadanie polegało na wykonaniu funkcji w php obliczające dzielenie dwóch liczb. Zadanie było na tyle ciekawe, że postanowiłem je wykonać z racji odrobiny wolnego czasu. Do obliczenia nie wolno było używać operacji dzielenia ani mnożenia. Bardzo mnie to zaciekawiło. Przytoczę tutaj jak brzmiało pytanie.

„Napisz funkcję, która obliczy wynik dzielenia jednej liczby przez drugą oraz pozostałą resztę, nie używając w tym celu operacji mnożenia i dzielenia.”

Więc napisałem taką funkcję.

Oto rezultat mojej pracy.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
function dziel($il, $to){
 if(is_numeric($il) && is_numeric($to)) {
  if($to>$il && $il != 0) {
     $DD = $to%$il;
       $j=0;
  if($DD == 0) {
   for ($i = $il; $i < $to+$il; $i=$i+$il)  {
     $j++;
     }
    echo "Wynik dzielenia to ". $j ." i reszty".$DD;
      }else{
     for ($i = $il; $i < $to; $i=$i+$il) {
      $j++;
       }
   echo "Wynik dzielenia to ". $j ." i reszty".$DD;
      }
       }else{
      echo "Pierwsza liczba musi być mniejsza od drugiej";
       }
    }else{
   echo "Pierwsza i druga wartość muszą być liczbami
             lub różne od zera"
;
                  }
            return;
        }
 
// Wywołanie funkcji
                   dziel(1,8);

Add a Comment