Oddzielenie zapytań do bazy danych

Oddzielenie zapytań do bazy danych

Oddzielenie zapytań do bazy danych
Oddzielenie zapytań do bazy danych

Pracując nad pewnym projektem, postanowiłem wykonać nowe założenie powiedzmy projektowe, które jak myślę jest godne zaprezentowania większej grupie osób. Pomysł polega nad odseparowaniu zapytań do bazy danych od samego projektu, w projekcie pozostawała by tylko metoda, która przekaże parametry do części wykonywalnej samego zapytania do bazy danych umieszczonej w osobnym pliku. Zyskujemy takim sposobem to, że wszystkie zapytania są w jednym miejscu i mamy bardzo łatwy dostęp do nich w czasie np. aktualizacji.

Dzielenie projektu na części

Nie musimy szukać poszczególnych zapytań po całym skrypcie, gdzie znajduje się dany select lub delete. Ułatwia to pracę nad projektem. Co myślicie o takim rozwiązaniu czy to dobry pomysł i czy już ktoś na podobny nie wpadł ?

Zapytania w jednym miejscu

separation basedata
separation basedata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
class DbSelectChat {
 use SeparationDatabaseQueries;

     //       ##### Wybieranie publiczne  user #####
public function select_user_chat_all(){
 try{
   $sql = 'SELECT text_chat, name_chat FROM
              `'
.DatabaseClass::dbprefix().'chat`
               ORDER BY `id_chat` ASC'
;
    //$sql=1;
    // param musi być tyle co $value i zaczynamy od zera    
          // $param = array('params'=>'str');
    // $param = array('params'=>'int');
/**
  * Pobieramy metodę z
    Abstrakcyjnej Klasy SeparationDatabaseQueries
 */

 $row = SeparationDatabaseQueries::selectFetchAll($sql);
    if(!is_null($row)){
      return $row; 
     }else{
     throw new Exception("Błąd zapytania nie pobrano rekordów"
                      . " select_user_chat_all()<br>");
  // trigger_error("Błąd zapytania nie pobrano rekordów<br>");
      }  
   }catch(Exception $b){
   // ## metoda do obsługi błędów i zapisie logów ##
     SeparationDatabaseQueries::obsugaBledow($b);  
        }
    }
}

Download:  https://github.com/ber34/SeparationDatabase.git

Separation database gueries

Add a Comment