Nowoczesna Administracja Państwa Polskiego

Nowoczesna Administracja Państwa Polskiego

Administracja Państwa Polskiego
Administracja Państwa Polskiego

Ostatnim czasem przyglądam się jakimi programami posługują się urzędnicy w naszych urzędach, szkołach, przedszkolach itd. i to jest Administracja Państwa Polskiego. Jedno co nasuwa się na myśl to niejednokrotnie stare oprogramowanie na starym sprzęcie komputerowym, choć coraz częściej, są też nowoczesne jednostki. 

Administracja, szkoły, działy prawne

Zadałem sobie pytanie dlaczego dla całej tej masy komputerów nie zakupić nowego oprogramowania i tak w istocie jest, co jakiś czas takie urzędy kupują nowe oprogramowanie i sprzęt, lecz odpowiedzialny za zakupy jest ten właśnie podmiot. W moim przekonaniu trzeba odciążyć urzędy, szkoły i te wszystkie instytucje, które muszą zmagać się z takimi zakupami, przetargami, ażeby mogły zająć się swoją bieżącą pracą, której jest ogrom, wszystkie te zakupowe czynności powinno wykonywać Państwo Polskie, a dokładnie odpowiedzialny właściwy minister na wniosek danej instytucji lub wprowadzonych odpowiednich regulacji prawnych.

Zakupy oprogramowania    

Jakie zakupy oprogramowania i sprzętu powinny być kupowane przez ministerstwo, ano takie, które są w standardowym użyciu, czyli system operacyjny, program biurowy i program do odczytywania i edycji plików pdf. i wszystkie inne, które standardowo wchodzą w obsługę urzędów, szkół, przedszkoli np. programy geodezyjne, kadrowe, finansowe itp. no i wysokiej jakości nowy sprzęt komputerowy, który powinien sprostać na wykonywanie swoich zadań co najmniej 5 lat.   Zostawił bym także pewną pulę pieniędzy instytucją podległym na sytuacje awaryjne np. szybki zakup drukarki, skanera itp.

Dlaczego tak powinno być?

     Powodów jest kilka, finanse, standaryzacja,  odciążenie samorządów z niepotrzebnych obowiązków. Przedstawię teoretyczny przykład zrobienia zakupów przez właściwego ministra, a instytucję podległą. Tutaj oczywiście decydującym czynnikiem jest ilość sztuk zakupionego oprogramowania i sprzętu komputerowego. Minister zakupi go w milionach sztuk dla całego kraju, co oczywiście ma znaczenie podczas negocjacji ceny takiego olbrzymiego przetargu, gdzie w porównaniu do powiedzmy nie dużego urzędu miasta około 1000 szt. to musi mieć przełożenie na cenę jednostkową zakupionego przedmiotu. W skali całego kraju, są to ogromne oszczędności dla Państwa Polskiego (Czyli My). 

      Następną sprawą jest tutaj ustandaryzowanie całego oprogramowania w całym kraju, co w następnej kolejności pozwoli zaoszczędzić na szkoleniu pracowników na tym oprogramowaniu. Możemy to przerzucić na szkoły, które będą  uczyły przyszłych naszych urzędników odpowiednich programów, ażeby mogli bez większych problemów usiąść za biurkiem w urzędach całego kraju i zacząć pracować, jak już ich czasem nie uczą, może nie w całym kraju, bo uczelnie także będą posiadały odpowiednie oprogramowanie ustandaryzowane zakupione przez ministerstwo.

Administracja Państwa Polskiego

     Cała Administracja Państwa Polskiego powinna być ustandaryzowana przez odpowiedniego ministra z otrzymanego zapotrzebowania od poszczególnych województw , a te zaś powinny dostać wykazy od podległych im instytucji, czy to wojewódzkich, czy miejskich, gminnych, powiatowych itd.  

      Taki system jaki przedstawiłem powyżej, pomoże na przekazywanie w określonym czasie w przepisach, nowego oprogramowania i sprzętu, tak ażeby dany urzędnik lub pracownik szkoły, przedszkola mógł właściwie wykonywać powierzone mu zadania, a nie zastanawiać się kiedy komputer się odwiesi, ażeby można wprowadzić następne dane.

     Taka zmiana  niesie za sobą kolejne korzyści urzędnik w Polsce będzie pracował na sprzęcie dopasowanym do standardów światowych mniej podatnym na zagrożenia wynikające z zainfekowania komputera, sieci wewnętrznej przez luki w starym oprogramowaniu, a ta sytuacja pociąga za sobą kolejne korzyści , informatycy mają czas na dopasowanie swojego grafiku w taki sposób, ażeby nie trzeba ciągle chodzić do zawieszających się aplikacji albo niekompatybilności oprogramowania z danym systemem operacyjnym (stary, nowy). Minister właściwy nie będzie robił pojedynczych zakupów systemu operacyjnego tylko od razu zakupi potrzebne dodatkowe oprogramowanie pod nowy system i wszystko będzie działać jak w szwajcarskim zegarku, żadnych zwisów, ścinek itd. płynna praca na danym stanowisku. Wydajność pracy urzędników powinna wzrosnąć kilkukrotnie, co jest korzystne dla petentów, jak i do samych urzędników lub pracowników szkoły, przedszkoli.

Właściwe zakupy

    Wydaje mi się takie podejście do zakupów ministra właściwego jest bardzo trafione, a korzyści płynące z niego są równomierne dla wszystkich ze stron. Państwo Polskie czyli my, zyskamy na tańszym wyposażeniu urzędów, firma zaś zrealizuje ogromne zamówienie, a pracownicy będą pracowali na sprzęcie nowym z najwyższej światowej pułki.

Na dzisiejszą chwilę tylko kilka firm podoła takiemu zadaniu, a najbardziej odpowiednia według mnie jest firma Microsoft ze swoim oprogramowaniem takim jak Windows, Office, i do tego zestawu dodał bym Adobe  z pakietem do odczytywania i edycji plików pdf.  w tym zestawienu powinno się jeszcze dodać programy kadrowe, finansowe nie tylko płatnik, programy geodezyjne, dzienniki elektroniczne dla szkół, nauczyciel pracujący w kilku szkołach nie jednokrotnie musi zmagać się z różnymi programami do obsługi dzienników elektronicznych (standaryzacja) nie zagłębiam się w pozostałe oprogramowanie, bo jak myślę można to ustalić podczas powiedzmy tak zwanego (Komputerowego Ruszenia) pospolitego ruszenia 1454 r. (służba w takim stanie świadczyła o przynależności społecznej, jako obrońcy Ojczyzny).

Państwo

Add a Comment