Laravel trait, traits & blade view

Pisząc jakiś program przy użyciu laravela czy napotkałeś taki problem który nie pozwolił ci zaimportować laravel trait php do widoku blade twojego szablonu. Jeżeli tak to ten post jest dla ciebie. Pokażę ci jak prosto zaimplementować takie rozwiązanie w frameworku Laravel.

Od czego zacząć

Pierwsze napiszemy prosty triat będzie to zwykła metoda która będzie pobierać url i następnie będzie go zwracac.

Implementacja trait

Laravel trait
Laravel trait

Następną sprawą jest wykonanie klasy i metody implementujaca wczesniej przygotowanego trait. Tu nie ma większej filozofii jak widzimy wstrzykujemy trait do metody i zwracamy wynik. Wcześniej podpinamy trait poprzez use \App\AppClass\traitsParseUrl; gdzie w przestrzeni nazw się nasz triat znajdduje.

Implementacja klasy i metody

Implementacja klasy
Implementacja klasy

Widok laravel trait blade view

Kolejna sprawa jest przygotowanie samego szablonu blade dla samego widoku gdzie powiedzmy triait wywołamy a dokładnie metodę z przygotowanej wcześniej klasy.  Wykorzystamy do tego gotowej funkcji wsadowej widoku blade przygotowane dla laravela o nazwie @inject. Teraz trzeba wskazać w naszej funkcji widoku do jakiej klasy ma odnosić się @inject i stworzyć przez to stworzenie nowej instancji tejże klasy, następnie podajemy nazwę, albo może bardziej występuje ona jako pierwsza. Dobrze jest ustawić @inject jako pierwszy przed kolejnymi linijkami kodu. Wygląda to tak. 

Widok @inject laravel
Widok @inject laravel

Cala implementacja widoku tu

implementacja widoku blade
implementacja widoku blade

Mam nadzieję, że ta prosta forma wprowadzenia triait do widoku blade przypadła wam do gustu i będziecie ją z powodzeniem stosować u siebie w projektach.

Co znajdziesz w poście:

Czytaj więcej: Laravel trait blade

Add a Comment