Funkcja IF w PHP

Funkcja IF() w PHP

programowanie
programowanie

Jednym z zadań z jakim się zetknąłem podczas rozmowy o pracę programisty było, czy funkcja sprawdzająca” if „ wyświetli komunikat . Zadanie składało się z trzech takich if-ów,  plus pewne dodatki.

Ciekawe prawda

Sami zobaczcie i oceńcie.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
$y = „1werwerwe”;
If($y == 1){
echo „Komunikat zostanie wyświetlony”;
}
(int)$y;
If($y === 1){
echo „Komunikat zostanie wyświetlony”;
}
If($y ==1){
echo „Komunikat zostanie wyświetlony”;
}

Add a Comment