Funkcja IF() w PHP Jednym z zadań z jakim się zetknąłem podczas rozmowy o pracę programisty było, czy funkcja sprawdzająca” if „ wyświetli komunikat . Zadanie składało się