Admin role i User role jako łatwe uwierzytelnianie użytkowników w Laravel 8. Tak jak w tytule stworzyłem prosty mechanizm uwierzytelniania administratorów i użytkowników bez potrzeby tworzenia Klasy Kontrolera